Изграждат регионално депо за отпадъци в Луковит

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 300 дни

Проектът „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит“ ще бъде реализиран в партньорство с общините Червен бряг, Роман, Тетевен, Ябланица  и „Регионално сдружение за управление на отпадъците“ – регион Луковит. Общата стойност на проекта е 22 359 067 лева, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г.”. Срокът за неговото изпълнение е до 11 ноември 2015 г. 

Регионалният център на депото ще бъде позициониран в местността "Голият връх" в гр. Луковит на площ от 450 дка. В рамките на проекта ще бъдат изградени Общински център за рециклиран, пречиствателна станция за инфилтрат, инсталация за компостиране на „зелени отпадъци”, инсталация за измиване на гуми и вътрешна инфраструктура.

Кметът на Община Луковит  вече е подписал договора с избрания изпълнител – ДЗЗД “Регионален център за управление на отпадъците-Луковит”.  Уверението на екипа на проекта е, че за изпълнене на строително-монтажните работи ще бъдат наети близо 100 работници, а в последствие ще бъдат разкрити нови 20 работни места, обслужващи Регионалния център в Луковит и още 10 за Претоварната станция в Тетевен.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 300 дни.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен