Талантливи ученички от Несебър със специални стипендии от общината

Стипендии за отличен успех получиха  Анна Долидзе и Маргарита Стойчева от Несебър. Абитуриентките бяха отличени от кмета на морската община Николай Димитров. Стипендиите са присъдени на двете ученички по чл. 19 на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър - за завършване на средно образование с успех по-висок от Отличен (5,80).
Двете зрелостнички - възпитанички на СОУ „Любен Каравелов” в град Несебър, завършиха с отличие Профил „Информационни технологии” с интензивно изучаване на английски език.  Стипендиите за отличен успех са една от мерките за закрила на деца с изявени дарби, чрез които община Несебър насърчава и подпомага развитието на творческия потенциал на подрастващите. В рамките на тази политика се присъждат месечни и годишни стипендии на деца и младежи със значими постижения в областта на науката, културата и спорта. През 2013 г. стипендии са получили 32 подрастващи граждани на община Несебър, а до момента през тази година са присъдени 28 стипендии и еднократно финансово стимулиране.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен