6 проекта бяха финансирани по програма „Местни инициативи“ на община Павликени

Парите

09-10-2014, 14:47

Снимка:

Velikotarnovoutre.bg

Автор:

Галина Георгиева

Всичко от Автора

Още по Темата:

Детска площадка направиха жителите на Бяла черква в Павликени

Отпуснати са 20 000 лева

Шест проекта на кметства получиха финансиране по програма „Местни инициативи“ на община Павликени. В първата година от създаването на програмата кандидатстваха общо 12 проекта.

С бюджета за 2014г. беше създадена програма „Местни инициативи“ за финансиране на инвестиции в населените места с общ бюджет от 20 000лв. Всяко кметство или кметско наместничество имаше възможността да кандидатства с до два свои проекта на стойност до 4000лв. Допустими бяха проекти, които целят облагородяване на жилищни квартали; рехабилитация /ремонт/ на общински пътища, улици и тротоари;  зелени площи, паркове и градини; места за отдих, спорт и развлечения; образование,  култура и туризъм; интеграция на хора в неравностойно положение; защита и възпроизводство на околната среда; водоснабдяване и канализация, други обекти от инженерната инфраструктура.

Комисия в община Павликени оцени подадените предложения и предложи за финансиране шест от тях:

Детки кът беше създаден в град Бяла черква. Площадката с люлка, пързалка, клатушки и пейки е финансирана с 2794лв по програмата, а останалите средства са събрани с дарения и везвъзмезден труд на местните хора. Почистени са битовите отпадъци от терена, върху който е създаден детския кът с декоративно озеленяване и ограда.

В центъра на с. Лесичери беше ремонтиран тротоар с нови вибропресовани павета на площ 200 кв.м. Финансирането на проекта е на стойност 3987,00лв.

Своя площад ремонтираха жителите на с.Паскалевец. Настилката на част от площада е обновена, монтирани са нови пейки, поправени са съществуващите, направено е озеленяване. Целият проект на кметството е на стойност 3995,00лв.

Обособен е детски кът в центъра на село Батак с детски съоръжения за игра – люлка и пързалка, поставени са пейки и озеленяване, площадните алеи са ремонтирани. Под мотото „Обичам моето село – да го направим красиво и зелено” е реализиран проектът на кметството на стойност 3544,00лв.

Общинската сграда в с.Недан, в която се помещава пенсионерския клуб е с ремонтиран покрив. Направена е хидроизолация, монтирани са олуци и водосточни тръби. Проектът получи 3282,00лв. по програмата.

Единственият в България селскостопански музей в с.Горна Липница също беше обновен със средства по общинската програма. Поправена е дървената носеща конструкция, пренаредени са каменните плочи, ремонтирани са врати и прозорци, изкърпена е мазилката в сградата на музея. За проекта кметството получи 2986,00лв.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"