Отчетоха напредъка по проект за намаляване на пластмасовите отпадъци в морската среда

Новините

01-11-2022, 22:27

Автор:

Георги Стоянов

Всичко от Автора

На 31 октомври 2022 г. в конферентната зала на община Белослав се проведе прес - конференция, на която беше представен напредъкът в изпълнението на дейностите по проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“.

Целта на проекта е намаляване на пластмасовите отпадъците от наземни източници в морските води, чрез прилагане на пилотен модел, част от световната система Прешъс пластикс за рециклиране и оползотворяване на пластмасови отпадъци. 

Беше отчетен напредъкът в изпълнението на всяка една от дейностите на проекта, както и  постигнатите резултати, а именно изградената и функционираща местна система за разделно събиране и рециклиране на пластмаса с активното участие на гражданите; оборудваният общински център; проведените кампании с местната общност и проведените обучение в рамките на дейност „Академия за кръгова икономика“.

В конференцията взеха участие представители на партньорите, изпълняващи проекта, представители на Областен информационен център – Варна,  и представители на медиите и неправителствени организации. Специални гости на събитието бяха Заместник министърът на околната среда и водите Петър Димитров и Явор Димитров – Директор на Басейнова дирекция „Черноморски регион“.

По време на пресконференцията беше представен филмът „Огледалото“, реализиран със съвместните действия на Обществения център за околна среда и устойчиво развитие и журналистите Виляна Иванова и Даниела Георгиева. Филмът е посветен на екологичното състояние на Варненско – Белославското езеро, погледнато през призмата на действията на местната власт и инициативите на гражданите, включително час от дейностите по проект  BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“.

Проектът се изпълнява от община Белослав в партньорство с „Екоинвест Асетс“ АД, Фондация „Зелена индустрия иновации и технологичен трансфер“ и норвежката консултантска компания Интернейшънъл девелопмент Норуей  и е финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“. 

Общата стойност на проекта е 280 915,79 лв., като безвъзмездната финансова помощ е на стойност 263 467,64 лв.

 
Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)