Проведе се заключително събитие по проект за намаляване на пластмасовите отпадъци в морската среда

Новините

01-11-2022, 22:05

Автор:

Георги Стоянов

Всичко от Автора

Проект BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“

ЗАКРИВАЩО СЪБИТИЕ

На 31 октомври 2022 г. се проведе заключително събитие в изпълнение на дейностите по проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“.

Фондация „Зелена индустрия иновации и технологичен трансфер“ проведе кампания Закриващо събитие, на което бяха представени постигнатите резултати от изпълнението на проекта. Беше организирано състезание - изложба “Използвай наново, вдъхни живот“ на предмети, изработени от ученици от събраните пластмасови отпадъци.

В рамките на кампанията беше проведена анкета и викторина с местните граждани от Белослав.

На участниците бяха раздадени рекламни материали, изработени от бамбук и естествени материали, които да използват в ежедневието си и да намалят пластмасовите отпадъци.

Проектът се изпълнява от община Белослав в партньорство с „Екоинвест Асетс“ АД, Фондация „Зелена индустрия иновации и технологичен трансфер“ и норвежката консултантска компания ИнтернейшънълдевелопментНоруей и е финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“.

Общата стойност на проекта е 280 915,79 лв., като безвъзмездната финансова помощ е на стойност 263467,64 лв.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов