Община Елена ще подпомага обучението на здравни специалисти

Мисия

24-08-2022, 11:21

Снимка:

община Елена

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

С оглед политиката по осигуряване на подкрепа на младите хора в общината и задоволяване потребностите от здравни специалисти в местното здравеопазване, с решение на Общински съвет Елена и заповед на кмета инж. Дилян Млъзев са утвърдени Правила за финансово подпомагане на обучението на здравни специалисти от община Елена за учебната 2022 – 2023 г.

Подпомагането се финансира от бюджета на Общината, като ще се осигурява под формата на месечни стипендии в размер на половината от минималната работна заплата за годината. Стипендиите ще са за срок от 10 учебни месеца.

От помощта могат да се възползват студенти, обучаващи се по специалности „Медицина“, „дентална медицина“, „магистър-фармацевт“, „медицинска сестра”, “лекарски асистент”, „медицински лаборант”, „помощник-фармацевт”, „рехабилитатор“ и „акушерка”.

Изискването е задължението да работят в здравни, социални или учебни заведения на територията на общината или да разкрият индивидуална медицинска практика за срок от минимум 5 г. Студентите трябва да са български граждани, да са приети редовна форма на обучение, да са записали втора година на обучение и успехът от предходните два семестъра да не е по-нисък от „Добър” /4.00/.


Пълната информация за кандидатстване, ще намерите от линка.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен