869 първокласници приемат училищата в общината, системата отваря на 23 май от 10 ч.

Мисия

18-04-2022, 10:51

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Кандидатстването на учениците за първи клас в град Велико Търново и за учебната 2022/2023 година ще бъде изцяло онлайн чрез централизирано електронно класиране. На официалния сайт на Община Велико Търново - https://www.veliko-tarnovo.bg в раздел „Образование“, подраздел „Прием в първи клас - Община Велико Търново“, „Актуално за училища“ и „Прием в първи клас училища“ са качени Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново и График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново. Началната дата за кандидатстване - отваряне на електронната система за прием в първи клас ще бъде на 23 май 2022 г. от 10:00 часа.

Девет общински училища на територията на град Велико Търново ще приемат 751 първокласници. В самата система е изготвена карта с прилежащите райони, с цел улеснение за родителите да проверят кои са училищата попадащи в техните райони по адресна регистрация и телефони за връзка с училището. Регистрацията на заявление за прием ще може да се прави само онлайн от публичния сайт за прием или на място в желаното училище.
Документите ще се набавят по служебен път - заявление за записване,
удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, удостоверение за семейно положение. Всеки родител може да подреди в заявлението на детето до 9 училища.
Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето в района за обхват /който адрес е по-благоприятен за родителя/.
При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка по този критерий. Децата се класират въз основа на съответствието към критериите по Приложение 11 на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, като се подреждат в групите в низходящ ред според получения сбор от точки. Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище.
За учебната 2022/2023 учебна година в училищата на Община Велико Търново се очаква да постъпят 869 първокласници, разпределени в 34 самостоятелни паралелки и в 4 слети паралелки. Най-много са заявените паралелки в СУ „Емилиян Станев“ гр. Велико Търново - 6, ОУ „Бачо Киро“ гр. Велико Търново и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново с по 5 паралелки, СУ „Вела Благоева“ гр. Велико Търново с 4 паралелки, следват ги ОУ “П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново с 3 паралелки, ОУ ,Димитър Благоев“ гр. Велико Търново, СУ „Г. Раковски“ гр. Велико Търново, ОУ „Д-р
Петър Берон“ гр. Дебелец с по 2 паралелки.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден