Хронично болните ученици могат да учат онлайн до 30 дни след ваканцията

Животът

02-04-2022, 08:30

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Учениците, които по здравословни или други уважителни причини не могат да са присъствено на училище след края на извънредната епидемична обстановка, имат право да се обучават онлайн още до 30 учебни дни. За целта те трябва да подадат заявление до директора, придружено с медицински или друг документ, който аргументира отсъствията. Здравословните причини, поради които не може да се ходи на училище, трябва да са свързани със здравето на самия ученик. Документите, удостоверяващи други уважителни причини, се приемат по преценка на директора за всеки конкретен случай. Друго задължително условие за обучение от разстояние е и децата, и учителите да разполагат с техниката, необходима за онлайн занятия.

 Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов