1 181 физически лица от областта са пострадали от извършени престъпления през 2021 г.

Крими

28-03-2022, 10:32

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

2 317 престъпления са регистрирани по линия на Криминална полиция през 2021 година на територията на област Велико Търново, сочат данните на Областната дирекция на МВР. От тях са разкрити 1 340. По линия на Икономическа полиция са регистрирани 340 престъпления, от които са разкрити 65. През изминалата  година в структурата на Областната дирекция реално са работили 56 разследващи полицаи. Всеки разследващ полицай е работил средно по 78 досъдебни производства. Съпоставката индикира  една сравнително висока натовареност на разследващите полицаи от Великотърновски съдебен окръг.

От извършените през 2021г. престъпления са пострадали 1181 физически лица (20 непълнолетни и 27 малолетни) и са ощетени 114 юридически лица. Най-голям е броят на пострадалите и ощетените лица от престъпления против собствеността  – 608 физически и 101 юридически лица. На следващо място се нареждат престъпления против личността.

Общо за периода спрямо 65 лица е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, а на 4 лица е определена „Домашен арест”. 12 лица са били с мярка „Задържане под стража” по неприключени досъдебни производства в края на периода.

През отчетната 2021 г. влезлите в сила съдебни решения срещу Прокуратурата на Република България по Закона за отговорността и общините за вреди са били  6 бр., по които да изплати обезщетения общо в размер 16 201 лева. За сравнение – през 2020 г. влезлите в сила съдебни решения срещу Прокуратурата са били 7, по които да изплати обезщетения общо в размер 66025 лева.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен