45 възпитателни дела е образувала през 2021 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Мисия

26-03-2022, 11:00

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

45 възпитателни дела е образувала през 2021 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни във Велико Търново. Разгледаните дела са 43 по отношение на 73 малолетни и непълнолетни лица. От тях 32-ма са малолетните, непълнолетните са 41.  През изминалата година най-често налаганите възпитателни мерки са  „Предупреждение“ - на 58  деца, и „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ - на 11 деца. Всички  възпитателни дела са разгледани според изискванията на Закона, в присъствието на родител, тричленен състав на Местната комисия.

През изминалата година Комисията осъществяваше своята дейност  с  помощта на седем обществени възпитатели. 5 деца са консултирани за насилие над деца, като две са били непълнолетни. Две консултации са проведени с малчугани за употреба на наркотици, а четири – за употреба на алкохол. Общо 59 индивидуални консултации са проведени през изминалата година с деца, а семейните са били 49. Еднжо малолетно дете е насочено към отдел „Закрила на детето“.

Създаване и поддържане сайт на Централната комисия за борба с противообществените прояви и периодични обучения на секретарите и членовете на Местната комисия, които да са изцяло практически насочени към работата на експертите, са целите, които си поставят за 2022 г. членовете на великотърновската институция.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен