Магистрати предложиха председателя на Районен съд – Велико Търново за член на ВСС

Животът

24-03-2022, 12:40

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Младен Димитров – административен ръководител на Районен съд – Велико Търново, е предложен за член на Висшия съдебен съвет. Номинацията е направена от 12 съдии в Районен съд – Велико Търново, които посочват, че в дейността на ВСС трябва да участват „магистрати с богат съдебен и административен опит, от всички инстанционни нива на съдилищата“. Те се аргументират, че Младен Димитров притежава необходимите лични, морални и нравствени качества, както и дълъг административен и професионален опит.

Кариерата му в органите на съдебната власт започва през 2001 г. като съдия в Районен съд – Свищов, след което през 2004 г. е преназначен в Районен съд – Велико Търново.  От 01.07.2010 г. е заместник-председател на Районен съд – Велико Търново, а на 12.12.2019 г. става негов административен ръководител – председател.

С решение на Съдийската колегия по протокол № 26/21.07.2020 г. е отличен със „Служебна благодарност и грамота“.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)