ТП „ДГС – Свищов“ обявява два конкурса за ученици по повод Седмицата на гората

Мисия

10-03-2022, 15:29

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Във връзка с отбелязване на  „Седмица на гората – 2022“ ТП „ДГС – Свищов“ обявява следните конкурси:

1. Конкурс за детска рисунка на тема „Аз и гората“

Рисунките ще бъдат оценявани и класирани в четири възрастови категории:

Категория от Първа до Четвърта група детска градина;

Категория от Първи до Четвърти клас;

Категория от Пети до Осми клас;

Категория от Девети до Дванадесети клас.

Рисунките трябва да бъдат във формат А4. Няма ограничения относно използването на техники, материали и стилове.

Към всяка рисунка, по приложим начин, следва да са посочени трите имена на автора, възраст, наименованието на детската градина и групата или училище и клас, както и телефонен номер за връзка.

 

2 Фотоконкурс на тема „Аз и гората“

Фотографиите ще бъдат оценявани във една възрастова категория, а именно:

Категория от Пети до Дванадесети клас.

Към всяка фотография, по приложим начин, следва да са посочени трите имена на автора, възраст, наименованието училището и класът, както и телефонен номер за връзка.

Творбите следва да бъдат изпратени на адрес: гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ №2А или представени на място отдел „Образование“ сградата на Финансов отдел (зад Районен съд – Свищов).

За повече информация: тел.: +359889251516, e-mail: obrazovanie@svishtov.bg

 

Краен срок за получаване на творбите: 24.03.2022, 16:00 часа.

Творби представени след изтичане на крайния срока няма да бъдат приемани и оценявани.

Наградените ще бъдат уведомени в персонален телефонен разговор  и ще бъдат поименно обявени на сайта: www.svishtov.bg; www.obrazovanie-sv.bg и на Facebook страницата на Образование в Свищов.

Официалното награждаване ще се състои на 06 април 2022 година.

 

ИНИЦИАТИВИ:

1. Беседа на тема професия „Лесовъд“ с клубовете по екология към училищата.

Заявки за организиране и участие  може да подавате на електронна поща obrazovanie@svishtov.bg или на телефонен номер +359 889251516.

 

2. Безвъзмездно предоставяне на фиданки от летен дъб.

ТП „ДГС – Свищов“ ще предостави безвъзмездно фиданки  Летен дъб на учебни заведения, детски градини и граждани.

Желаещите да получат фиданка следва да подадат писмена заявка, в която да са посочени данни да контакт, а именно: наименование на детската градина/учебното заведение/ физическото лице; адрес и телефонен номер за контакт.

Заявки за получаване на фиданка може да подавате на електронна поща obrazovanie@svishtov.bg или на телефонен номер +359 889251516.

 

 Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов