Община Велико Търново с насоки: Къде да изхвърля?

Мисия

05-03-2022, 12:00

Снимка:

община Велико Търново

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Смесени битови отпадъци - Разположение на контейнери за битови отпадъци. Смесените битови отпадъци се извозват на Регионална система за управление на отпадъците /РСУО/ в с. Шереметя, където се сепарират.

За физически лица, желаещи да изхвърлят битови отпадъци в по-големи количества: до 3 куб.м. е безплатно със служебна бележка.

Транспортирането е за сметка на притежателя на отпадъците.

Строителни отпадъци – Предават се на площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и повторна употреба и/или обезвреждане на строителни отпадъци в землище на с. Шереметя (по пътя преди Регионална система за управление на отпадъците). До 1 тон е безплатно, над 1 тон се заплаща такса на място. Транспортирането е за сметка на притежателя на отпадъците.
Строителни отпадъци до 1 тон от физически лица се приемат на площадка за разделно събиране на отпадъци на ул. „Дълга лъка“ 9 Б, гр. Велико Търново.

Едрогабаритни отпадъци от домакинствата – изхвърлят се в контейнерите за едрогабаритни отпадъци на площадка за разделно събиране на отпадъци на ул. „Дълга лъка“ 9 Б, гр. Велико Търново.

Текстилни отпадъци от домакинствата – изхвърлят се в контейнерите за текстилни отпадъци.
В Община Велико Търново са разположени 10 броя контейнери – в гр. Велико Търново, гр. Килифарево и гр. Дебелец.

Биоразградими отпадъци - отпадъци от паркове и градини се предават в Регионална система за управление на отпадъците /РСУО/, където подлежат на компостиране.
За физически лица, желаещи да изхвърлят зелени отпадъци, е необходима служебна бележка, а транспортирането е за сметка на притежателя на отпадъците.
Фирмите, генериращи хранителни отпадъци от производствената си дейност, следва да имат сключен договор с фирма за тяхното събиране.

Отпадъци от опаковки – изхвърлят се в цветните контейнери, които се обслужват от Еко Партнърс България АД.
Търговските обекти, образуващи такива отпадъци от дейността си, следва да имат сключени договори с фирми за тяхното събиране.
Отпадъци от опаковки се приемат на площадка за разделно събиране на отпадъци на ул. „Дълга лъка“ 9 Б, гр. Велико Търново.
Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки е въведена в 13 населени места на Община Велико Търново.

Дървесни отпадъци – изхвърлят се в контейнерите за дървесни отпадъци пред фирма „Кроношпан“, гр. Велико Търново, както и на площадка за разделно събиране на отпадъци на ул. „Дълга лъка“ 9 Б, гр. Велико Търново.

ИУЕЕО и НУБА – могат да се предават на площадка за разделно събиране на отпадъци на ул. „Дълга лъка“ 9 Б, гр. Велико Търново.

Опасни отпадъци, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ - три пъти в годината се провеждат кампании за събиране на такива отпадъци в мобилни събирателни пунктове в гр. Велико Търново. Местата за провеждане се определят в началото на всяка година.

 

 

 Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден