Британски професор по педагогика гостува на клуб „Млад изследовател“

Животът

01-03-2022, 09:40

Снимка:

фейсбук

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Почетният професор на Университета в гр. Дърам и професор изследовател към СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Майкъл Байрам гостува на докторанти, магистри, студенти и техните преподаватели в клуб „Млад изследовател“. В онлайн среда преподавателят приветства деканът на Педагогическия факултет проф. Венка Кутева. Пред докторанти и студенти проф. Байрам изнесе лекция на тема: „Подходи за оценка и измерване на интеркултурната /комуникативна/ компетентност“. След това младите учени дискутираха различни въпроси на интеркултурната/комуникативна компетентност. Научните интереси на проф. Барам са в областта на чуждоезиковото обучение, междукултурното образование и сравнителното образование.

Клуб „Млад изследовател“ е основан на 26.10.2020 г. към катедра „Педагогика“, Педагогически факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Дейността на клуба е насочена към усъвършенстване знанията и уменията на студенти и докторанти, за осъществяване на научни изследвания в областта на педагогиката. Стремежът на ръководителите на клуба е да се повиши информираността и методологическата грамотност на младите изследователи относно планирането, подготовката и реализирането на научни изследвания, съобразно съвременните тенденции в областта на научното познание.

 Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май