По 23 проекта на стойност над 46 млн. лв. е работила община Велико Търново през 2021 г.

Мисия

20-02-2022, 11:30

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

През 2021 година община Велико Търново е била бенефициент на общо 23 проекта, финансирани от оперативни и други програми, на обща стойност над 46 млн. лв. Това сочат данните в отчета на Управленската програма, който ще бъде представен идната седмица пред Великотърновския общински съвет.

През 2021 год., в резултат на пандемията, бе нарушен ритъма по управлението на привлечения европейски ресурс за подобряването на условията на градската инфраструктура чрез интегрирани инвестиции в техническа инфраструктура. През изминалата година приоритет за Община Велико Търново бе да изпълнява проектите по вече сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, като очакваното разгръщане на мащабното строителство бе подложено на сериозното предизвикателство в процесите на съгласуване на проектните документи. За да се ограничат щетите от евентуалното забавяне на реализацията на инвестициите, община Велико Търново предприе законосъобразните действия да предоговори сроковете за изпълнението им.

През 2021 г. продължи подобряването на техническото състояние на уличната мрежа на град Велико Търново, като стартира реализацията на обект: "Изготвяне на инвестиционен проект за строителство и реконструкция на водопровод по бул. "България" и канализационен коректор по бул. "България", частично по ул. "Бачо Киро" и по ул. "Самуил" до кръстовището с ул. "Цар Тодор Светослав", в участъка на ул. "Бачо Киро" в гр. Велико Търново. В тази връзка , през изтеклата година е подменена частично ВиК мрежата на ул. "Цар Самуил" и ул. "Бачо Киро".

През 2021 г. продължи доизграждането на ул. "Стоян Михайловски" в неговия източен участък, като е изграден югоизточния тротоар от парк „Акация" до ул. "Васил Априлов". Тротоарната настилка е изпълнена от вибропресовани павета, както и е направена пешеходната връзка със стъпалата източно от парк „Акация". Допълнително за подобряването на пътната безопасност е направена повдигната пешеходна пътека в зоната на кръстовището с ул. "Васил Априлов".Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)