Адвокати точат общински бюджети чрез Закона за достъп до обществена информация

Животът

20-02-2022, 09:00

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

В писмо до заместник министър-председателя по ефективно управление Калина Константинова, министъра на електронното управление Божидар Божанов и председателите на парламентарните комисии по конституционни и правни въпроси Милен Матеев и по електронно управление и информационни технологии Кирил Симеонов НСОРБ изразява острата тревога на общините от зачестилите порочни практики, свързани с прилагането на Закона за достъп до обществена информация.

На последното заседание на УС на НСОРБ за пореден път бяха разгледани сигнали, свързани с масово постъпващи в общините заявления за достъп до обществена информация с идентични податели и/или съдържание, за които има основание да бъдат смятани за злоупотреба с правото на достъп до обществена информация.

Съгласно действащото законодателство при подаване по електронен път на заявления за достъп до обществена информация чрез платформата по чл. 15в ЗДОИ, не се изисква идентификация на заявителите. Лицата могат да бъдат анонимни, не се изисква електронен подпис, а само електронен адрес. 

Постановените мълчаливи откази, както и частични или пълни откази на общините за предоставяне на достъп до обществена информация, в преобладаващата част от случаите поради невъзможност изискваните справки и документи да бъдат деархивирани и обработени в предвидените срокове. Масова е практиката тези обстоятелства да се използват от заявителите или техни адвокати като основание за съдебно оспорване и съответно при уважително съдебно решение - за изплащане на значителни по размер адвокатски възнаграждения, което ощетява общинските бюджети. Съдебната практика показва, че в редица случаи жалбоподателите нямат правен интерес от предоставянето на подобна обществена информация от общината, при условие, че същите нямат адресна регистрация на територията на общината или установени правоотношения със същата, които да обосновават техния личен, пряк и непосредствен правен интерес от заявената информация

НСОРБ предлага сътрудничество за изготвяне на проект за изменение и допълнение на ЗДОИ и неговото синхронизиране със Закона за електронното управление /ЗЕУ/ във връзка с обмена на електронни документи и предоставянето на административни услуги по електронен път, базирано на разбирането, че издаването на решение за предоставяне на достъп до обществена информация представлява административна услуга по смисъла на Закона за администрацията.

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен