Търсят се желаещи за служба в доброволния резерв без провеждане на конкурс

Животът

23-01-2022, 10:00

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Военно окръжие – Велико Търново информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Сухопътните войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие, за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.
Кандидатите за длъжностите за приемане на служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания :

да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от рехабилитацията;
срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;
да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;
да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са
отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.
До 28.10.2022 г., кандидатите да подадат документи, във Военно окръжие - В.Търново, ул.„Никола Габровски“ No42, вх. „А“, тел. 062 620400.
Уважаеми кандидати за доброволен резерв, без колебание кандидатствайте, служете и станете отново част от въоръжените сили на Република България, призовават от Военно окръжие.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"