Премахва се минималният праг при финансиране на проекти за изграждане на достъпна жилищна среда

Животът

17-01-2022, 12:44

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Премахва се минималният праг при финансиране на проекти във връзка с изграждането на достъпна жилищна среда. Това предвижда Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, качена за обществен о обсъждане.

Тя има за цел  изграждането на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности.

Разширява се обхватът на допустимите за финансиране дейности, свързани с осигуряването на лична мобилност.

Така например средства ще се дават и за изменение в конструкцията на моторно превозно средство, в т.ч. за монтиране на помощно съоръжение/приспособление за качване и сваляне на инвалидна количка в МПС, за закупуването на автомобил с извършено изменение в конструкцията, и/или за обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС, при липса на такава.     

Програмата за достъпна жилищна среда се реализира в два компонента:

Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин;

Компонент 2 „Лична мобилност” – за финансиране на дейности за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане съобразно функционалния дефицит и потребности.

Човек с трайно увреждане може да кандидатства в рамките на годината и по двата компонента по ал. 1, но поотделно – с две отделни заявления.

За финансиране по Програмата може да кандидатства човек с трайно увреждане с изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на Закона за хората с увреждания.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"