Санкции за 9 700 лв. наложи РИОСВ през декември

Животът

12-01-2022, 11:56

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

През месец декември от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 85 проверки на 81 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 60 са планови проверки и 24 извънпланови. В рамките на осъществения контрол са издадени 6 предписания. Извършени са 9 проверки по сигнали и жалби.

През периода са съставени седем акта за установени нарушения, един от които е за неизпълнение на дадено предписание. Издадени са 8 наказателни постановления на обща стойност 9 700 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 5371,24 лв. От получените суми 4296,99 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1600 лв.) и Община Велико Търново (1600 лв.).

През месеца са постъпили два сигнала за образувани нерегламентирани сметища в землищата на с. Ново село и с. Поликраище. Дадени са предписания на кметовете за тяхното почистване.

По сигнали на граждани за бедстващи животински видове, експерти на РИОСВ са изпратили две птици в Спасителния център за диви животни в Стара Загора за лечение и последващи грижи - Обикновен мишелов и Забулена сова.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)