И през 2021 година Велико Търново подкрепи хората с широка мрежа от социални услуги

Мисия

04-01-2022, 17:54

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново успешно реализира  и  поддържа функционирането на общо 33 социални услуги, които са делегирани от държавата дейности. От тях: 18 социални услуги за пълнолетни лица и 14 социални услуги за деца и младежи, с общ капацитет на услугите - 1028 места, персонал – 416 служители и финансиране за 2021 г. – 8,7 млн. лв..

На 01.09.2019 г. стартира успешно и предоставянето на механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ, финансиране за 2021 г. – 1,9 млн. лв., брой заети през 2021 г. – 270 лица.

През 2021 г. са разкрити 3 нови социални услуги: Асистентска подкрепа и Комплекс за социални услуги „ТЪРНОВГРАД“, включващ Кризисен център за лица блок 1 и Кризисен център за лица блок 2. Средната брутна работна заплата на заетите в V-та функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, държавна дейност, към 31.10.2021 г. е 990,00 лв.

Продължиха дейност и социалните услуги в общността - общо 57, финансирани със средства от общинския бюджет. От тях: Домашен социален патронаж, база гр. Дебелец и два филиала в с. Ново село и с. Балван, с общ капацитет 430 потребители и Звено за услуги в домашна среда, което предоставя почасови социални услуги на 51 потребители. Персонал – 64 служители. Осигурено финансиране за 2021 г., в размер на 1,1 млн. лв.

34 са клубовете на пенсионера и инвалида, 22 са центровете за работа с деца и младежи, персонал – 55 служители. Осигурено финансиране за 2021 г., в размер на 772 хил. лв. Средната брутна работна заплата на заетите в V-та функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, общинска дейност, към 31.10.2021 г. е 842,00 лв.

На територията на община Велико Търново функционират: 5 детски ясли, финансирани със средства от държавния и общинския бюджет с общ капацитет 500 места, с персонал – 164 служители, както и Детска млечна кухня, финансирана със средства от държавния и общинския бюджет, с общ капацитет 258 места и персонал – 12 служители. Осигурено финансиране за 2021 г. – 3,7 млн., в т. ч 530 хил. лв. осигурени от общинския бюджет;

 35 Здравни кабинета в училищно здравеопазване, финансирани със средства от държавния бюджет. Персонал – 51 служители. Осигурено финансиране за 2021 г. -894 хил. лв.

2 лица - Здравен медиатор, назначени на трудов договор, с осигурено финансиране от държавния бюджет за 2021 г. - 23 620 лв.

Превантивен информационен център по наркомании (ПИЦ), с персонал – 7 служители, осигурено финансиране от държавния бюджет за 2021 г. - 113 400 лв.

Местна комисия за борба с трафик на хора (МКБТХ), с персонал –  1 служител, осигурено финансиране от държавния бюджет за 2021 г. – 10 000 лв.

Средната брутна работна заплата на заетите в IV-та функция „Здравеопазване“, държавна дейност, към 31.10.2021 г. е 1092,00 лв.

Към настоящият момент от Дирекция „СДЗ“ се реализират дейности в изпълнение на 17 проекти и програми, по които е осигурена трудова заетост за 356 лица. 

През годината са извършени ремонти на обектите на стойност – 128 200,32 лв.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)