Две трети от българските студенти са останали доволни от онлайн обучението

Животът

02-01-2022, 11:00

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Това сочи единственото проучване, правено сред висшистите по време на извънредното положение през 2020 г.

Две трети от българските студенти са останали доволни от онлайн обучението по време на извънредното положение, а 95% от тях са преминали в такова. Това сочи единственото проучване, правено сред висшистите по време на извънредното положение през 2020 г. Проучването е направено сред близо 25 000 студенти, проведено за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България в периода април-юни 2020 година.

Неудовлетвореност от различни аспекти на обучението онлайн изразяват между 14 и 21% от участвалите в тази форма на обучение студенти. Само 1,2% от анкетираните заявяват, че са се обучавали по специалности, в които присъствените форми на обучение не са били прекъсвани, и само 3,8% твърдят, че по тяхната специалност не е имало онлайн обучение, въпреки че присъствените занятия са били прекъснати. Данните показват, че 98,8% от студентите, които са се обучавали по специалности онлайн, са имали необходимите технически средства, за да се включат успешно в обучението. Едва 1,2% от анкетираните казват, че не са участвали в онлайн обучението заради липса на компютър или друго устройство с редовен достъп до интернет.

Между 75 и 83 процента от анкетираните студенти по специалностите, преминали към онлайн обучение по време на пандемията, изразяват пълно или частично удовлетворение от достъпността, редовността и качеството на учебните занятия онлайн. В същото време немалък дял от анкетираните изразяват пълно или частично несъгласие с твърденията, че всички преподаватели редовно са провеждали лекциите и упражненията онлайн (18,7%), че по-голямата част от студентите редовно са участвали в учебните занятия онлайн (17%), че е било осигурено доброто качество на преподаването и че студентите са разполагали с достъп до всички необходими материали и ресурси за онлайн обучението (14%).

Като най-съществен проблем при онлайн обучението се очертава създаването на подходящи условия за работа в екип. Един на всеки 5 от анкетираните студенти (21%) изразява пълно или частично несъгласие с твърдението, че в рамките на онлайн обучението са били създадени подходящи условия за работа в екип с останалите студенти, докато 70,5% от анкетираните са частично или напълно съгласни с това твърдение. 76,8% частично или напълно споделят мнението, че в рамките на онлайн обучението по време на пандемията в тяхното висше училище са били създадени всички предпоставки за успешно завършване на учебната година, докато 18,4% изразяват пълно или частично несъгласие с това твърдение.

В 45 от общо 52 висши училища в България над две трети от анкетираните студенти смятат, че в рамките на проведеното онлайн обучение са били създадени всички предпоставки за успешно завършване на учебната година. В 7 висши училища делът на анкетираните студенти, споделящи подобно мнение, е под две трети.

Във всички останали висши училища в страната делът на анкетираните студенти, смятащи, че в рамките на проведеното онлайн обучение са били създадени всички предпоставки за успешно завършване на учебната година, надхвърля две трети. Едва в 7 от общо 52 професионални направления в българското висше образование делът на студентите, които са се обучавали онлайн през разглеждания период, е под 90%. Сред тях попада и направлението "Медицина", в което 85,4% от студентите заявяват, че са се обучавали онлайн, 13,5% твърдят, че по тяхната специалност не е имало онлайн форма на обучение, въпреки че присъствените занятия са били прекъснати, и едва 1,1% казват, че за тях присъствените форми на обучение не са прекъсвали.

Направленията, в които най-малък дял от студентите са се обучавали по специалности, които са въвели онлайн обучение по време на пандемията, са Религия и теология (69%) и Животновъдство (64,4%). В направление Животновъдство най-голям дял от студентите (17,8%) заявяват, че присъствената форма на обучение не е прекъсвала по време на пандемията.

Другите направления, в които под 90% от студентите са се обучавали по специалности с въведено онлайн обучение, са Теория и управление на образованието (82,2%), Биологически науки (84,4%), Химични технологии (86,5%) и Материали и материалознание (89,4%). В останалите 45 професионални направления над 90% от студентите заявяват, че са се обучавали по специалности с въведена онлайн форма на обучение по време на пандемията.

Изследването е проведено сред близо 25 000 студенти, по поръчка на МОН, в периода април - юни 2020 г. за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България. Извадката обхваща студенти от всички ОКС и от всички професионални направления във висшите училища, акредитирани в България към момента на изследването. Методът на изследването е самопопълване на анкетна карта в електронна система за провеждане на анкетни проучвания.

 

 

 Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден