Българите са песимисти, че следващата година ще е по-добра от 2021 г.

Животът

28-12-2021, 11:56

Снимка:

Галъп

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

В края на 2021 г. глобалните нива на надежда и щастие леко намаляват спрямо миналата година, а страховете за предстоящи икономически трудности остават високи. Това са част от изводите от изследването "В края на годината" на "Галъп интернешънъл".

В България обичайно нивата на оптимизъм в не са много високи. Тази година едва 15% от българите са оптимистично настроени, че 2022 г. ще е по-добра от изминалата, докато 48% по-скоро очакват следващата година да е по-лоша. Според 21% пък 2022 г. ще е същата като тази, а 16% не могат да преценят.

По този начин нетната стойност на Индекса на надеждата у нас е -33, което ни поставя на второ място в топ 5 от най-песимистичните държави. Преди нас се нарежда единствено Турция (-34). Плътно зад нас пък са Афганистан (-32), Полша (-30) и Чехия (-25).

"Галъп" припомня, че подобна позиция не е необичайна за нашето общество и миналата година страната ни отново се е наредила сред 5-те най-песимистични държави в с индекс на надеждата от -29. Социологическата агенция обаче отбелязва, че нивата на оптимизъм в страната ни всъщност не са много далеч от средните за ЕС, и най-вече - на държавите от източната част.

На противоположния полюс - в топ 5 щастливи страни се нареждат Колумбия (отговори "щастлив" и "много щастлив" минус отговори "нещастен" и "много нещастен" се равняват на +79), Казахстан (+76), Албания (+74), Малайзия(+73), Еквадор (+73) и Азербайджан (+70). Топ 5 нещастни държави са Гана (само +2), Афганистан (+9), Хонконг (+11), Ирак (+17) и Русия (+18).

През последната година не се отчита съществена промяна и в очакванията на българите за икономически просперитет. В края на 2021 г. 6% очакват икономически просперитет за страната ни през 2022 г., а 64% очакват икономически трудности. Според 19% от запитаните в икономически план 2022 г. ще е същата като 2021 г., а 11% се затрудняват да дадат отговор. За сравнение, в края на миналата година оптимистите за икономиката бяха 5%, песимистите - отново 64%, а 20% не очакваха никаква промяна в икономическото развитие на страната. Така, макар и очакванията за икономиката да не са много високи, спадът в оптимизма за икономиката, регистриран в края на миналата година, видимо е пресечен, посочва "Галъп".

Очакванията за просперитет в икономическото развитие у нас отново не са много далеч от средното за ЕС. Средно в Съюза 14% очакват подем, 53% - трудности, а 28% очакват 2022 г. да е същата в икономически план. Настроенията в източните държави от ЕС пък са още по-близки до тези у нас - 9% очакват икономически подем, 62% трудности, 23% очакват годината да е същата, а 7% не могат да преценят.

Положителното според агенцията е, че тази година личното щастие у нас, макар и едва доловимо, е по-високо. Общо 45% от запитаните българи заявяват, че се чувстват щастливи или много щастливи срещу 10%, които се определят като нещастни или много нещастни. 43% пък казват, че не се чувстват нито щастливи, нито нещастни, а 2% не могат да преценят.

По този начин Индексът на щастието за България тази година е +35, което е по-скоро в центъра на световната "класация". За сравнение, в края на миналата година Индексът за страната ни е +31. Отново България не се отличава значително от данните за ЕС като цяло, а още по-малко - от данните за източните държави от Съюза, където 49% от запитаните са "много щастливи" или "щастливи", 9% - "много нещастни" или "нещастни", а 39% отговарят, че нито са щастливи, нито нещастни".

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)