81.7% от домакинствата в област Велико Търново разполагат с достъп до интернет

Животът

16-12-2021, 10:57

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

81.7% от домакинствата в област Велико Търново разполагат с достъп до интернет в домовете си, което е с 14.4 процентни пункта повече спрямо предходната година. Това сочат резултатите от проведеното през 2021 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата. Това нарежда област Велико Търново на 14-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, докато през 2020 година областта бе на 25-то място. В унисон с динамичното развитие на информационните технологии в България само 18.3% от домакинствата в областта  все още нямат достъп до интернет в домовете си.

През 2021 г. 74.2% от лицата на възраст 16 – 74 навършени години в област Велико Търново използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Областта се нарежда на 12-то място по регулярно използване на интернет сред 28-те области в страната, като в сравнение с предходната 2020 г. се отбелязва ръст от 19.3 проценти пункта, сочат излепвания на Териториалното статистическо бюро във Велико Търново.

Почти няма разлика в активността на мъжете и жените в използването на интернет – съответно 73.7 и 74.8% за област Велико Търново.

Значителни са различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 94.3% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то 62.1% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен