Комплекс от социални услуги за деца „Вълшебство“ навърши година

Мисия

04-12-2021, 14:00

Снимка:

община Велико Търново

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Празник за отбелязване на първата година от разкриване на Комплекс от социални услуги за деца „Вълшебство“ зарадва всички малчугани, които са потребители на услугата. Торта, музика, танци и много изненади поднесе екипът, който предоставя грижа и подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново и ръководител на проекта изказа своето възхищение към резултатите, които екипът е постигнал с децата. Тя благодари на работещите в услугата за всеотдайността и желанието, с които създават условия за пълноценно социално включване на децата и преодоляват всяка трудност.

От разкриване на услугата 15 са малчуганите, на които се предоставят грижи в Дневния център за деца с тежки множествени увреждания. Екипът е осъществил над 50 индивидуални консултации с родители. В 17 от населените места са реализирали информационни кампании за запознаване с дейността на услугата.

Комплекс от социални услуги за деца „Вълшебство“ включва „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“. Създаден е по Проект BG05M9OP001-2.019-0018-C01 „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ в Община Велико Търново, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Информация за предоставяните по проекта услуги може да се получи на място – Велико Търново, ул. „Симеон Велики“№3, както и на телефон 0884 950 991.

 

 

 



Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"