Завършилите история и педагогика във ВТУ са сред най-добре реализираните на пазара на труда

Животът

03-12-2021, 07:30

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

ВТУ е на второ място в направление „История и археология“ след СУ в рейтинговата система на висшите училища в България. 21% от завършилите специалността във ВТУ са се реализирали като преподаватели. 41% работят друго, а около 11% работят като продавачи.

Също второ място заема в системата ВТУ с категория „Педагогика“. Тук  61% от завършилите работят като преподаватели, а 23% са се насочили към друга професия.

27% от завършилите „Теология и религия“ във ВТУ са се реализирали на изборни длъжности. В тази категория великотърновският вуз отново е втори в рейтинговата система след Софийския университет.

Осмо място заема ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в рейтинговата система на висшите училища в България в категорията „Администрация и управление“. С едно място напред в тази категория е НВУ „Васил Левски“. Системата обхваща общо 25 вуза.

44% от дипломираните във въпросната категория във ВТУ не работят по специалността си, около 15% са станали стопански и административни приложни специалисти, 13% работят като продавачи, а 7% са държавни служители, показват данните на рейтинговата система.

В категория „Военно дело“ НВУ „Васил Левски“ е на трето място в страната. Тук 98,5% от завършилите стават държавни служители.

ВТУ е трети в категория „Изобразително изкуство“, където 14% от завършилите стават преподаватели, 10% са специалисти по природни и технически науки, а близо 41% работят в сфера, различна от полученото образование.

Почти 34% от завършилите информационни и компютърни науки във ВТУ се реализират като специалисти по компютърни и комуникационни технологии. 35% обаче работят в друго направление.

В категория „Социални дейности“ търновският вуз е на пето място в системата. Тук близо 16% от дипломираните са станали продавачи, а 37% работят в друга сфера.

 

 Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден