Студенти от специалност „Визуални изследвания” канят на изложба в галерия „Heerz Tooya”

Мисия

27-11-2021, 12:00

Снимка:

организатори

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Галерия „Heerz Tooya” и Катедра “Изкуствознание и теоретични дисциплини” към Факултет по изобразително изкуство, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” представят днес от 19 ч. изложбата “Метаморф. Верига на промените”. Авторите Габриела Димова, Момчил Енчев, Мариана Димитрова, Никълъс Ибрямов и Ралица Стойчева са студенти първи и втори курс от специалност “Визуални изследвания” с преподаватели доц. д-р Атанас Тотляков и Деница Милушева.
Те представят в изложбата творби резултат от съвместната им работа,  представляваща процесно ориентиран художествен проект.

Изложбата представя серия от изображения базирани на индивидуални експерименти, свързани помежду си във верига следваща промените на образа. Всяка верига на промените започва с базово изображение, което e еднакво за всички участници в процеса. Чрез различни механични способи всеки един от тях променя базовото изображение като краят на експеримента е постигнат от пълното изгубване на образа.
Процесът на загубване на образа се представя като хронологична линия, която проследява метаморфозата на образа.

Специалност “Визуални изследвания” е най-новата образователна програма във Факултета по изобразително изкуство и участниците в изложбата “Метаморф. Верига на промените” са едни от първите студенти, обучавани по нея. Предвидените по специалността познания за съвременните изкуства и художествени практики гарантират възможно най-добрата перспектива за национална и международна изява на артистични дейности с висок престиж. Програма “Визуални изследвания” задава основната теоретична база, артистична грамотност и инструментариум, които ще позволяват на обучаващите се да се ситуират в съвременното изкуство.

*Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки свързани с Covid-19.

 Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден