Над 90% е изпълнението на местните налози към 30 септември в община Велико Търново

Мисия

18-11-2021, 08:00

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

 

Над 90% е изпълнението на три от масовите местни данъци към 30 септември, отчитат от община Велико Търново. И през 2021 г. Общината запази размерите на налозите.

5 294 759 лева са постъпленията от данъка върху недвижимите имоти за деветмесечието при планиран годишен приход от 5 650 000 лв., което представлява близо 94 % от изпълнение на плана.

Такса битови отпадъци вкарва в общинската хазна 6 263 317 лева към 30 септември. Това е 97% от планирания годишен приход, който е в размер на 6 446 764 лв.

При 4 млн. лв. Планиран приход за 2021 г. от данъка върху превозните средства, великотърновци са платили 3 757 306 лева или близо 94 %.

3 199  995 лева са приходите от данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин. Изпълнението е 91%, тъй като планираните средства са в рамките на 3 500 000 лв. към 30 септември.

Постъпленията от окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници са съответно 115  925  лева и 43 633 лева. От туристически данък в хазната са влезли  108 970 лева, което представлява над 72 % изпълнение на плана.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен