НОИ засече злоупотреби с болнични – нашенци ги вземат, за да заминат на работа в чужбина

Животът

07-11-2021, 09:00

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Управители ползват болнични при производствен престой и при финансови затруднения

В условията на пандемия от COVID-19 към борбата с неправомерното източване на средства за временна неработоспособност се прибавя и сериозното внимание към болничните листове за карантина, посочват експертите на НОИ. В тези случаи се търси съвпадение между периодите на карантина, отразени в предписанията на РЗИ, с тези, регламентирани от болничните листове. Когато няма пълно съответствие, болничните се връщат за корекция на съответното лечебно заведение.

Опитите за злоупотреби с парични обезщетения за временна неработоспособност са многопосочни и разнообразни, твърдят експертите. Практиката в Кюстендил показва, че до неправомерно издаване на болничен лист прибягват работници и служители, които не желаят да ползват или вече са използвали напълно полагащите им се годишни отпуски. Този вид измама се ползва за ходене на почивки, за сезонна работа в лично стопанство и дори за възпрепятстване на предстоящо  освобождаване  от  работа. 

Има  случаи  на  лица,  които  са  си  намерили  друга  работа,  но  искат  да се уверят, че тя е подходяща за тях и в период на опознаване представят болничен при настоящия си работодател. Още по-фрапиращи са случаите, при които болничните се издават с голяма продължителност, за да могат лицата да заминават на работа в чужбина.

Със съдействието на осигурителите и техните счетоводители работниците (а и ръководният състав) ползват болнични при производствен престой, при финансови затруднения, както и с цел трупане на осигурителни периоди, за да се придобие право на друго обезщетение от фондовете на ДОО - за безработица или пенсия.

Преди извършване на плащане по болничните листове всеки един от тях се разглежда от експерти в НОИ и по него се прави преценка от лекар, специалист по експертиза на временната неработоспособност по различни критерии: възраст, професия, пол, честота и тежест на боледуванията на конкретното лице, диагноза, вид и продължителност на временната неработоспособност при съответен режим на лечение за разглеждан болничен лист и др.

По конкретни болнични листове се извършват различни справки и уточнения както в информационната система на НОИ, така и при осигурителите. Въз основа на редица специализирани данни и направената преценка се взима решение за обжалване на болнични листове. Когато вече постъпили в НОИ болнични листове са издадени в нарушение на нормативната уредба, регламентираща издаването им, също се открива процедура по обжалването им. Те подлежат на обжалване и по искане на осигурителите и на други заинтересовани страни.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)