Медицинските федерации скочиха срещу новите мерки на Кацаров

Животът

22-10-2021, 12:37

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Медицинската федерация "Подкрепа" и Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ настояват за отмяна или промени при задължителните сертификати за здравни служители.

В съобщение, разпространено от пресцентъра на КТ "Подкрепа", става ясно, че двете федерации са изпратили писмо до министъра на здравеопазването, в което възразяват срещу заповедта му на работа да се допускат само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или тест.

Според тях се нарушава конституционно гарантираното право на труд на медицинските служители:

Съгласно заповед от 19 октомври като противоепидемична мярка се въвежда изискването "работодателите в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед номер РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването", припомнят синдикалните федерации.

Според тях цитираната формулировка предизвика предприемането на действия от страна на работодатели, с които драстично се нарушава конституционно гарантираното право на труд при погазване на множество разпоредби на трудовото законодателство. Непосредствено след публикуването на заповедта, започнаха да постъпват десетки сигнали от синдикални членове на Медицинска федерация "Подкрепа", работещи в лечебни заведения, се посочва в писмото.

В общия случай, те са били уведомени, че считано от 21 октомври 2021 г. няма да бъдат допускани до работа, ако не отговарят на посоченото изискване, като в този случай ще им бъде отчетена "самоотлъчка" или ще трябва да подадат заявление за ползване на неплатен отпуск, посочват от синдикатите.

Според тях разпореждането на здравния министър може да доведе до недопускане до работа, като в този случай работодателите биха могли да приложат дадените им с чл.120 в от Кодекса на труда правомощия, като в случай на преустановяване на работа на определени работници и служители, биха дължали заплащане на брутното трудово възнаграждение на основание чл.267 а от Кодекса на труда.

Медицинските федерации посочват, че не съществува нормативна разпоредба, с която наличието на посочения от министъра здравен статус да се явява условие за упражняване на която и да е професия или длъжност в България.

В него се посочва още, че от друга страна, предвид ориентировъчните обобщени данни за ваксинационния статус на заетите в болничните заведения, недопускането на работа, крие изключително сериозен риск болничните заведения да бъдат изправени пред обективна и практическа невъзможност да изпълняват функциите си, а допуснатите до работа работници и служители да бъдат претоварени извън допустимото и то на общия фон на недостиг на здравни работници."Медицинска федерация "Подкрепа" води активна комуникация с други структури на Конфедерация на труда "Подкрепа" както и с ръководството на самата конфедерация относно наличието на аргументи за обжалване на определени текстове на заповедта от 19 октомври, но предвид факта, че заповедта подлежи на предварително изпълнение, с настоящото ви приканваме да анализирате внимателно текста и възможността за неговата отмяна или прецизиране, а в случай, че не намерите основания за това в посоченото по-горе, настояваме, да издадете (до влизане на заповедта в сила) ясни и точни Указания по прилагане на посочената противоепидемична мярка, отчитайки аргументите ни", пише в писмото.

 Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия