Успешно приключи проекта „Ретроспекция на културните събития във Велико Търново (1969-1989 г.)“

Снимка:

архив

Автор:

velikotarnovo.utre

Всичко от Автора

Още по Темата:

Проект „Ретроспекция на  културните събития във Велико Търново” (1969-1989 г.) на Държавна агенция „Архиви“ – София, стартира през април 2021 г. Той се изпълнява от Държавен архив – Велико Търново. Основната цел е да се популяризират различни събития и факти от културния живот на града и Общината за 20 годишен период, чрез дигитализиране на стари негативи, съхранявани в Държавен архив – Велико Търново. Проектът е насочен към няколко целеви групи: ученици и студенти, историци, архивисти, музейни работници, краеведи-изследователи на културното и историческо минало, потребители на архивна информация от страната и чужбина, както и цялата местна общност, която пряко или косвено е заинтересувана от развитието на културния живот в община Велико Търново.

Направен е подбор на 2010 кадъра негатив при планувани 800, по предварително зададени критерии за време, място, теми и значимост на личностите и събитията, запечатани върху тях. Сканирани са 1728 броя кадъра негатив от външна фирма през м. юни, а допълнителната обработка на 1058 кадъра при планувани 500, е извършена от експерт на Държавен архив – Велико Търново. Определени са основните теми за дигитализация и е изготвен анотиран списък.

Направен е подбор на 90 кадъра от всички теми, необходими за подготовката на две изложби (на винил и дигитална).

В част от дейностите са привлечени като изпълнители ученици от Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, които са и наши партньори по проекта. Проведени са две беседи и два открити урока, по време на които са запознати с целите на проекта по популяризиране на исторически събития и факти от културния живот на града и Общината.

Инициативите са насочени в няколко посоки. Част от присъстващите са запознати с изложбата по повод 80-годишнината на Тодор Овчаров, доцент по археология от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Представена им е и мултимедийната изложба „Архивното дело в десетилетията“.

          Интересът на бъдещите журналисти от IX клас е провокиран от сканираните вече негативи, които са запечатали моменти от Международната детска асамблея „Знаме на мира“, фестивал на детското изкуство под егидата на ООН, организиран по идея на Людмила Живкова, председател на Комитета за култура (3 юли 1975 - 21 юли 1981 г.).

Проведеното грандиозно културно събитие в близкото минало, направи голямо впечатление на младите хора с мащабите, международното участие и ентусиазма.

По време на проекта са създадени следните продукти:

една информационна табела;

3 рекламни пана една; 

14 публикации в медии към момента при планувани 3 броя.

Документална изложба „Културен калейдоскоп от старите негативи“ на винил (18 табла), с осигурена изложбена площ от партньор Община Велико Търново. Документите са групирани в осем подтеми като е съблюдаван териториалният принцип на събитията от национален към регионален и местен и включва кадри от: 
„1300 години Българска държава“,  международна детска асамблея „Знаме на мира“, литературни срещи с изявени писатели, сред които Недялко Йорданов, Антон Дончев, Георги Данчев, Марко Семов, изложби, театър и кино. 
Запечатани са мигове от културната програма „Поглед към вековете“, „Мелодия на годината“ и кадри от снимачните площадки на култови български филми, заснети в естествения декор на Велико Търново.

Документална дигитална изложба „Ретроспекция на културните прояви запечатани в старите негативи“, представя същите теми както в предходната и дава възможност събитията да бъдат представени по-пълно и детайлно. Тя е разпространена в училищата на област Велико Търново. Същата е публикувана на четири сайта (ДАА, община Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий и ПХГ „Св. св. Кирил и Методий) и две фейсбук страници (на РДА – Велико Търново и на Държавен архив – Велико Търново), което дава възможност на обществеността и заинтересованите страни да се докоснат до част от националното документалното културно наследство, съхранявано в Държавен архив – Велико Търново.

 

С визуализацията на кадрите негатив вече са известни много факти и събития от културния живот на Общината, които не са били обект на публичност и разпространение във Велико Търново и страната. Те не са представяни в изложби, не са използвани за публикации или други форми на популяризация.  Предвиждаме устойчивостта на проекта да бъде постигната с подготовката на нов надграждащ проект, който ще  разкрие стопанско-икономическия и социален живот на Общината.

 

Партньори по проекта:

Община  Велико Търново ;

ПХГ„Св.св.Кирил и Методий

Общинско кабелно радио – Велико Търново;

 

 

Боряна Маринова – ръководител проект

Камелия Михайлова – експерт популяризация