418 проверки за спазване на противоепидемичните мерки извърши РЗИ

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Още по Темата:

418 проверки, от които 33 съвместни с Областната дирекция на МВР и местната дирекция по безопасност на храните са извършили през изминалата седмица инспекторите от РЗИ – Велико Търново. Целта на проверките е контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки. Проверени са 68 обекта с обществено предназначение като детски заведения, училища и аптеки, 39  лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, 72 заведения за обществено хранене, както и 209 търговски обекта. Издадени са общо 14 предписания и протоколи за предупреждение в проверените обекти.