С Ден на отворените врати откриват обновената ХГ „Борис Денев“

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Ден на отворените врати ще се проведе на 8 септември в реновираната по проект Художествена галерия „Борис Денев“ във Велико Търново. В рамките на проекта са реализирани инвестиции с прилагане на мерки и дейности, целящи повишаване на енергийната ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, със запазване на автентичната визуализация и експресивното въздействие на съществуващата обемно - пространствена композиция. Изпълнени са дейности за развитие, маркетинг, популяризиране и устойчиво използване на съвместния интегриран туристически продукт „Изкуство и култура, както и Модернизация на Художествена галерия "Борис Денев", гр. Велико Търново и Двореца - музей „Маринку“ в гр. Калафат, Румъния.

Проектът използва иновативен подход за валоризиране и устойчиво използване на общото културно наследство за по - нататъшно развитие на културния и събитиен туризъм в района на трансграничния регион. В рамките на проекта ще се проведе 5 –дневно културно събитие „Градско изкуство“ в гр. Велико Търново в периода 07-11 септември в обхвата на паметник „Асеневци“, до Художествена галерия „Борис Денев“. Целевите групи по проекта са образователни и обучителни центрове, участници в интерактивните инициативи, музеи и културни институции, публични институции, представители на туристическия сектор и културни оператори, обществеността от трансграничния район.