Държавният архив в Габрово организира открити уроци с ученици

Велико Търново Лайф

01-08-2021, 11:00

Снимка:

организатори

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Държавен архив – Габрово традиционно работи добре с образователните институции в региона. Хронологичният преглед за последните 25 години го потвърждава. В средата на 90-те години на миналия век се изнасят лекции пред ученици, а възпитаници на Априловската гимназия стажуват в Архива, превеждайки документи от Немски на Български език. През новия век, експертите оказват методическа помощ на участници в Националните исторически конкурси на Фондация „Ценности”, както и в изготвянето на презентации, изложби, написване на книги за училищната история, участия в конференции, подготовка на електронни издания. "Най-голям дял в работата ни с учениците от областта безпорно имат откритите уроци, провеждани в читалнята на архива. Лекциите са по различни теми, предложени от учителите и техните възпитаници", споделя Цветомира Койчева, началник – отдел „Държавен архив” – Габрово.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен