Инж. Даниел Панов участва в Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

Мисия

16-07-2021, 14:39

Снимка:

МРРБ

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Представители на общините, браншовите организации на специалистите в строителството и представители на ДНСК и Министерството на регионалното развитие и благоустройството  обсъдиха проблеми в прилагането на действащото законодателство, свързано с устройството на територията. Дискусията се проведе в рамките на  9-та Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините, организирана от „НСОРБ Актив“. Повече от 120 представители на общините, министърът на регионалното развитие и благоустройството - арх. Виолета Комитова, началникът на ДНСК - арх. Влади Калинов, председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново - Даниел Панов, ръководствата на Камарата на архитектите в България, Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и експерти от кабинета на МРРБ взеха участие във форума.

Последните промени в ЗУТ предизвикаха противоречива реакция сред общинските администрации, а някъде и блокираха инвестиционния процес. Обсъжданията по време на първия ден на Националната среща имаха конструктивен характер и обстойно бяха дискутирани мотивите на всички страни, така че бъдещите предложения за законови промени, с които се ангажира екипът на МРРБ, да въведат работещ механизъм. Част от проблемите са в текстовете, касаещи уличната регулация. Сериозен е и проблемът по прилагането на влезлите в сила Устройствени планове, тъй като в преобладаващата част от случаите тяхното прилагане не е обвързано с необходимия финансов ресурс както за отчуждителни процедури, така и за изграждане на предвидената публична инфраструктура и улична мрежа. На много места в страната липсват отчуждителни програми, споделиха главни архитекти, и причината за това е липсата на достатъчен финансов ресурс в общините. С обсъжданите в момента промени в ЗУТ се предлага всяка община трябва да разработи собствен икономически механизъм за реализиране на устройствените планове.

 Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково