Първи по рода си у нас курс за подготовка за заемане на длъжности в структурите на НАТО провежда НВУ

Животът

19-05-2021, 17:51

Снимка:

НВУ

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Националният военен университет „Васил Левски“ провежда курс „Начална подготовка за заемане на длъжности в структурите на НАТО“. Курсът е първи по рода си за България и негов автор и ръководител е старшина Борислав Домеников, гл. инструктор-специалист в Професионалния сержантски колеж на Военния университет. Обучението продължава една седмица и в него участват 11 сержанти и войници от Българската армия.

„Всички сержанти и войници, които пристигат в Националния военен университет, вече са спечелили конкурсите си, преминали са допълнително езиково обучение и предстои да заемат за първи път длъжност в многонационален щаб на НАТО. Те ще работят в международна среда, коренно различна от тази, в която те са служили до момента. Ще изпълняват задължения от различно естество спрямо ангажиментите си в България и със сигурност една седмица е недостатъчна за всеобхватна подготовка, наясно сме с това. Затова курсът цели да открехне завесата и да даде основни насоки на войниците и сержантите за тяхното развитие и изпълнение на международни задачи“, коментира старшина Домеников. И уточнява, че до момента подобни курсове се провеждат единствено в Училището на НАТО в Оберамергау, Германия.

Съгласно указание от Министерството на отбраната е разработен курсът на Националния военен университет. Обучението е предимно с теоретична насоченост и е структурирано в две основни дисциплини – „Военно-лидерска подготовка“ и „Щабна подготовка“. Ще запознаем курсистите с основни моменти от създаването, историята и структурата на НАТО, както и с щабни процедури, с които нашите войници и сержантите са свикнали. В дисциплината за лидерска подготовка сержантите и войниците ще имат и практически занятия, които касаят работа в екип, процесите, които се развиват при формирането на един екип, взаимоотношенията между сержанта и офицера. По принцип в България тези взаимоотношения са свързани с приемане на заповеди и задачи по командната верига и докладване за изпълнението им. А в международна среда тази връзка придобива малко по-различна динамика. Освен това участниците ще тренират работа в екип и ще трябва да направят проучване по тема, тясно свързана с НАТО“, разказва старшина Домеников, който има вече две назначения в съвместни командвания на НАТО в Италия и Холандия.

Старшина Юрген Щарк, който е главен сержант на командване от командната структура на НАТО в Неапол ще бъде лектор в курса. Във Военния университет пристигат и главният сержант на Българската армия старшина Калин Крумов и старшина Ралица Алексова, която служи в център на НАТО за изграждане и усъвършенстване способности за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи в София. Помощник на старшина Борислав Домеников в обучението е инструкторът от секцията на Сержантския колеж в Шумен ст. сержант Геро Ганчев.

В края всички сержанти и войници ще получат сертификат за преминат курс.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"