ЕНЕРГО-ПРО насърчава безопасното използване на електроуредите в дома

Животът

21-02-2021, 09:30

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

През зимните месеци с повишено използване на електроуреди в домакинствата ЕНЕРГО-ПРО напомня някои основни правила за безопасност, свързани с използването им. Непредпазливостта при използването на работещи с електричество уреди би могла да доведе до застрашаващи живота и здравето на хората ситуации. Наред с всички удобства, които електричеството предлага, е важно да отчитаме и опасностите, свързани с него в нашия живот. Ето какви съвети за безопасно използване на електроуредите в дома дават експертите в тази област:

·        Ремонтът и монтажът на електрически уреди и съоръжения да се извършва само от правоспособни електротехници

·        Използвайте само изправни и отговарящи на стандарта електроуреди и спазвайте стриктно инструкциите за работа с тях

·        При изключване на електроуреди, никога не дърпайте кабела, а придържайте с една ръка контакта, след което с другата издърпвайте щепсела. Това правило задължително трябва да се спазва, когато кабелът и щепселът не са капсуловани (излети заедно)

·        Дръжте електрическите кабели далеч от горещи или омаслени повърхности

·        В помещения с висока влажност или на открито използвайте влагоустойчиви кабели и електроуреди

·        Не претоварвайте електрическата мрежа с включване на прекалено много уреди едновременно

·        Не използвайте дефектни кабели, щепсели, контакти, за да избегнете риска от попадане под напрежение при докосването им. Подмяната или ремонтът им да се извършват само от квалифицирани електротехници

·        Не използвайте и носете своевременно на ремонт дефектни електрически уреди. Не се опитвайте да ги ремонтирате сами

·        Изключвайте уредите от електрическата мрежа преди да ги почистите

·        Не покривайте електрически уреди, използващи вентилатори за отопление. Не сушете дрехи върху тях

·        Когато се налага почистване на водосъдържателя или да бъде извършен ремонт на електрическата част на бойлера, първо прекъснете електрическото захранване към него

·        Не използвате електроуреди в мокри помещения. Ако например включен електроуред падне в съд с вода, изключете напрежението преди да посегнете да го вземете. Не включвайте електроуреди в контакта с мокри ръце

·        Не оставяйте открити електроуреди – котлони, скари – да работят без наблюдение. Изключвайте ги, когато си лягате или излизате от къщи. По този начин не само ще сте в безопасност, но и ще спестите пари

·        Основните електрически уреди – сушилни, хладилници, печки, климатици, бойлери и др. – трябва да бъдат включени директно в контакта. Не използвайте удължители за захранването на подобни уреди

·        Обезопасете помещенията, които се използват от деца – поставете предпазители за контакти и отстранете кабелите от местата за игра

·        Не поставяйте електроуредите на места, от които лесно могат да паднат или да бъдат съборени и да предизвикат пожар

·        Електрическите табла е необходимо да се поддържат в техническа изправност и да са винаги заключени. Повредените предпазители, прекъсвачи, кабели да се сменят веднага със стандартни

·        За защита от опасни напрежения, които могат да се явят в нетоководещите метални части на електрическите уреди, те трябва да бъдат добре заземени и занулени

·        Поддържайте електрическата инсталация у дома занулена и заземена.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)