Влагат 342 982 лева в обновяване на Корпус на Техническия университет в Габрово

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Влагат 342 982 лева в обновяване на Корпус на Техническия университет в Габрово. Реконструкцията е по одобрен проект по "Красива България" . Безвъзмездната субсидия за ремонта е 119 975 лв., а останалите средства са от университетския бюджет. Срокът за изпълнение е до края на ноември тази година. Идеята е мястото да се облагороди и да стане приятно както за учащите, така и за жителите на района. Строително-ремонтните дейности ще обхванат площ около 10 декара между учебните корпуси 1 и 5. Предвидено е обновяване на паркинг зоната. Прилежащата алейна мрежа ще бъде основно рехабилитирана с нови настилки, тротоари и стъпала. Включено е парково обзавеждане с пейки, пикник маси, велосипедни стойки и съдове за отпадъци. Неподдържаната растителност ще бъде почистена и на нейно място ще се направи затревяване и засаждане на дървесни видове. Ще бъдат монтирани LED осветители, видеонаблюдение и поливна система, които сега липсват. Съгласно Националния план за действие по заетостта през 2021 г. част от работниците на обекта трябва да са безработни, за които ще бъдат създадени временни работни места. Мярката подпомага регистрирани в бюрата по труда лица чрез обучение в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги. Справка в регистъра на проект „Красива България“ сочи, че в кампания 2021 г. са подадени общо 97 предложения, като са одобрени 53. Технически университет – Габрово е единственото висше училище от страната, кандидатствало за финансиране. Предстои подписване на споразумение с Министерството на труда и социалната политика.