2 700 индивида от 18 вида водолюбиви птици преброиха в региона от РИОСВ

Животът

04-02-2021, 13:00

Снимка:

РИОСВ

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

В периода 15-17 януари експерти на РИОСВ – Велико Търново взеха участие в 45-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици за установяване числеността, видовия състав и разпространението на зимуващите у нас водолюбиви птици.

Експертите извършиха наблюдения на язовирите „Александър Стамболийски” и „Йовковци”, р. Росица (участък с. Горско Косово – с. Ресен), р. Янтра (участък с. Самоводене – с. Крушето), рибарниците край с. Хаджидимитрово.

За всички посетени водоеми през 2021 г. са установени общо 2 700 индивида от 18 вида водолюбиви птици. Числеността е в характерния за региона порядък, предвид и топлия зимен сезон. По-висока численост е отчетена при видовете лиска – 630, голяма бяла чапла – 78, фиш – 40, малък гмурец – 97 и ням лебед – 31 и по-ниска при зеленоглава патица – 1182, сива чапла – 30 и голям гмурец – 15. Със сравнително характерната за региона численост е големия корморан – 82 индивида.

Регистрирани са и по-редки и застрашени видове – девет индивида от вида червен ангъч, един индивид от вида голям воден бик (в рибарници Хаджидимитрово) и 15 индивида от рядката сива патица. За първи път, като зимуващи видове, са наблюдавани зеленоножки (5 индивида в р. Росица) и един кокилобегач (в р. Янтра край с. Писарево), но неговото присъствие е инцидентно и случайно, тъй като в района няма условия за зимуването му.

По време на преброяването не са открити мъртви или болни птици, и не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие. Край рибарници Хаджидимитрово се провеждаше лов на фазани. Не е установен отстрел на водоплаващ дивеч по смисъла на Закона за лова и опазване на дивеча.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен