Янко Янев втори мандат ще е начело на Апелативен съд – Велико Търново

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Със свое решение на проведено днес заседание, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с пълно единодушие (с 13 гласа „за“) съдия Янко Янев за административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново. Това ще е втори мандат за магистрата.

Кандидатурата на съдия Янев за настоящия конкурс бе издигната от шестима съдии от Апелативен съд – Велико Търново и на общо събрание получи подкрепата на всички свои колеги, без нито един глас „против“. Той представи своята управленска концепция на Общо събрание на съдиите на Апелативен съд – Велико Търново на 12.01.2021 г. и отново получи пълната подкрепа на колегите си. В концепцията си, съдия Янев акцентира върху принципа на приемственост и надграждане върху досега постигнатите резултати, като основните набелязани от него цели са свързани с преодоляване на проблемите с кадровата обезпеченост на съдийския състав; необходимостта от постоянно повишаване на квалификацията на магистратите и служителите; оптимизирането на административната дейност; надграждане на техническото осигуряване и процесите в прехода към електронно правосъдие и максимална прозрачност в работата на съда.

Съдия Янко Янев е  роден на 31.12.1973 г. в гр. Димитровград. Завършил е юридическото си образование в ПУ „Хилендарски“ през 1998 г. Започва кариерата си на 1 октомври 1998 г. като съдебен кандидат в  Окръжен съд – Габрово, а от 15.11.1999 г. и като младши съдия в същия съд. От 15.05.2000 г. е назначен като съдия в Районен съд – Габрово, а от 15.05.2001 до 22.05.2008 г. е административен ръководител-председател на Районен съд - Дряново. От 22.05.2008 г. работи на длъжност зам.-административен ръководител и зам-председател на Окръжен съд – Велико Търново. На 22.01.2015 г. придобива най-високия ранг – „съдия във ВКС/ВАС“. От 1 юни 2015 г., след спечелен конкурс, встъпва в длъжност като административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново. След изтичане на петгодишния му мандат, с решение на Съдийската колегия на ВСС от 19.05.2020 г бе определен да изпълнява функциите на административен ръководител – председател до провеждане на конкурс, считано от 02.06.2020 г. Има близо 20 години опит в ръководството като председател или зам.-председател на съдилища от всички нива – районен, окръжен и апелативен. При последното си атестиране от ВСС е получил комплексна оценка от 150 точки – максималния възможен брой за административен ръководител на съд. В досегашната му кариера срещу него не са подавани сигнали от дисциплинарен характер и не са му налагани наказания.