75 730 359 лв. е изплатила НЗОК за медицинска и дентална дейност в областта за 2020 г.

Животът

05-01-2021, 13:07

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

75 730 359 лв. е платила НЗОК за медицинска и дентална дейност в област Велико Търново за 2020 г. Това стана ясно от публикувания отчет на Касата. В региона за първична извънболнична медицинска помощ са платени над 11 млн. лв.; над 10 милиона са дадени за специализирана извънболнична помощ, а близо 3,5 млн. лв. – за медико-диагностична дейност. Най-много средства – почти 44 млн. лв., са дадени за болнична медицинска помощ. Денталните специалисти са получили за изминалата година 6 812 000 за извършените дейности.

Във връзка с въведената епидемична обстановка в страната, са заплатени суми в общ размер на 278 511 750 лв., по районни здравноосигурителни каси  за видовете медицинска и дентална помощ. В област Велико Търново са преведени 7 608 677 лв.

Надзорният съвет на Националната здравно-осигурителна каса изплати от  бюджета си за 2020 г. незаплатена дейност, извършена през 2015 г. и 2016 г. в лечебните заведения за болнична медицинска помощ. Така на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ са изплатени за двете години над 230 000 лв. Специализираната белодробна болница „Д-р Трейман“ е получила близо 30 000 лв., Комплексният онкологичен център – 11 468 лв., а Центърът за кожно-венерически заболявания – 15 000 лв.

Горнооряховската болница „Св. Иван Рилски“ е получила близо 30 000 лв., толкова са отишли и за Свищовската болница, а средствата за Павликенската болница възлизат на 80 000 лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен