Кметовете на Свищов и Зимнич обсъдиха бъдещи съвместни проекти

Животът

09-12-2020, 16:46

Снимка:

община Свищов

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Днес кметът на Свищов Генчо Генчев и кметът на румънския град Зимнич Петре Първу проведоха видео разговор, в който обсъдиха съвместното реализиране на бъдещи проекти по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България.

В продължилата повече от час и половина среща, двамата градоначалници изразиха задоволството си от реализираните вече съвместни проекти и набелязаха основните теми, по които показаха готовност да работят отново заедно през новия програмен период 2021-2027 година.

Насоките, върху които акцентираха двете страни относно изработването на съвместни проектни идеи бяха:

градска мобилност;

дигитализация и внедрявана на ИКТ решения в администрацията, с цел улесняване на достъпа до информация и намаляване на бюрокрацията;

рехабилитация, модернизация и разширяване на обществено осветление;  

екология, алтернативни енергийни източници, околна среда и отпадъци;

разширяване на доброволческите центрове за оказване на помощ при извънредни ситуации;

рехабилитация на обществени пространства и внедряване на съвременни решения за интелигентен град.

Като основен приоритет кметовете изведоха здравеопазването и модернизацията на болниците в двата града, що се касае до тяхната енергийната ефективност и обезпечаването им, с цел привличане на медицински кадри и предоставянето на качествени здравни услуги.

В края на видео връзката, Генчо Генчев и Петер Първу се обединиха около идеята във възможно най-кратки срокове екипите на двете страни да изготвят съвместните проектни предложения, които да са изцяло за хората и да служат на тях.

 

Припомняме, че през изминалия програмен период община Свищов успешно реализира три проекта по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България, които оказаха своето благоприятно влияние в сферите на здравеопазването, културата и трансграничната сигурност.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен