Безработните в областта продължават да намаляват и през август

Животът

24-09-2020, 10:47

Снимка:

pixabay

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

В края на месец август регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 2 863, като спрямо юли намалението е с 86 лица, а в сравнение с месец юни те са с 408 по-малко. В същото време увеличението спрямо август 2019 г. е с 1 293 лица.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през август е 6,0%,  при 7,0% за област В.Търново и 7,5% за страната. Отчита се спад от 0,2 процентни пункта в сравнение с предходния месец юли и от 0,8 процентни пункта спрямо юни и ръст  с 2,7 процентни пункта спрямо година по-рано.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 5,2%, община Елена 10,7% и община Златарица 19,6%. 

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 295 безработни лица. Освен тях, други 19 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда.

През месец август 2020 г. броят на започналите работа безработни лица достигна 348, като 82,0% от тях са устроени в реалната икономика, сочат данните от месечната статистика на Агенцията по заетостта. Други 16 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през август чрез бюрото по труда. В сравнение с месец август 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа безработни. През август  най-много започнали работа се отчитат в сектора на хотелиерство и ресторантьорство и в преработващата промишленост – 13,2% от всички започнали работа, следвани от търговия, ремонт на автомобили – 10,63%, строителството – 7,4%, образование – 2,7%, административни и спомагателни дейности – 6,3% и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 68 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и  по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

При спазване на мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, 1 993 търсещи работа участваха през месеца в подновените форми на изнесени групови форми за предоставяне на услуги като мобилно бюро по труда, срещи с трудови посредници и др. – всички, фокусирани върху привличане и по-бързо устройване на пазара на труда на търсещи работа или неактивни лица, т.е. неработещи, неучещи и нетърсещи работа или обучение, с фокус към младите хора. Други 80 безработни участваха в групови мероприятия за професионално и кариерно консултиране, Ателие за търсене на работа, мотивиране за активно поведение на пазара на труда.

В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца са придобили професионална квалификация 193 безработни лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през август са 313, като 70.2% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (33,2%), хотелиерство и ресторантьорство (19,5%), образование (14,7%), търговия (9,6%), административни и спомагателни дейности (7,0%), хуманно здравеопазване (5,7%) и  далекосъобщения (3,1%).

Най-търсените професии през месецa са: преподаватели; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); монтажници; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; помощници при приготвяне на храни;  персонал, полагащ грижи за хората и др.      

Във връзка с предоставяните от Агенция по заетостта финансови стимули за запазване на заетостта след 01.07.2020 г. по проект „Заетост за теб” от ОП „РЧР” 2014 – 2020г., в Дирекция „Бюро по труда” Велико Търново са приети 60 заявки от работодатели за разкриване на 90 работни места на територията на община Велико Търново, община Елена и община Златарица. С проекта се цели да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработни лица останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на вирус COVID-19 и подкрепа на работодателите за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. По проекта се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 3 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на субсидираната заетост.  Работодателите подават само по електронен път електронна заявка на сайта на Агенция по заетостта. Приемът на заявки е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

По проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID -19” от ОП „РЧР” 2014 – 2020г. в Дирекция „Бюро по труда” Велико Търново от началото на приема до момента са подадени 20 заявления от работодатели осъществяващи дейност в сектори хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм, и самоосигуряващи се лица в съответните сектори за запазването  заетостта на 324  работници и служители чрез предоставяне на компенсации на част от работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице в размер на 290 лв. Заетостта на подкрепените работници и служители, както и дейността на самоосигуряващите се лица следва да бъдат запазени за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на половината период, за който са изплатени компенсациите. Изплащането на компенсации е за не повече от 6 месеца.

По реда на ПМС 151/03.07.2020 г. продължава подкрепата по придобилата публичност „мярка 60/40“, като за период до 3 месеца, считано от 1-ви юли до 30-ти септември 2020г., на работодатели от почти всички сектори на икономиката се предоставят средства в размер на 60% от осигурителния доход на техните работници и служители. В  Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново до настоящия момент са приети заявления от 59 работодатели за изплащане на средствата с цел запазване заетостта на 649 лица.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"