По проект ВТУ обогати библиотеката си с 40 качествени заглавия

Животът

11-08-2020, 12:06

Снимка:

ВТУ

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Централната университетска библиотека към Великотърновския университет попълни фондовете си с над 40 български и чуждестранни заглавия – качествена научна литература в сферата на медиите и журналистиката.

Закупените книги са на стойност почти 3000 лв. Те са доставени в рамките на научно-изследователския проект „Медийната система и журналистическата култура в България (Изследване в светлината на трите модела за отношенията медии – политика на Халин и Манчини)“. Той се реализира по договор между Фонд "Научни изследвания" и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В основата на проекта са преподаватели и студенти от катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ към Филологическия факултет.

Преподавателите и студентите ще имат възможност да ползват основополагащи за сравнителните международни медийни изследвания трудове. Сред тях са заглавията: „Четири теории за пресата“, „Сравняване на медийни системи“, „Обща теория на журналистиката“, „Ехо камера“, „Петдесетте инструмента за добро писане“.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен