Влагат близо 240 000 лева в подмяна на изкуствената трева на игрище в Габрово

Спорт

01-05-2020, 10:00

Снимка:

община Габрово

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Средствата се отпускат безвъзмездно от Министерството на младежта и спорта

Стартираха дейностите по обновяване на изкуствената трева на футболното игрище в спортен комплекс „Христо Ботев“ в Габрово. Започна премахването на старата износена настилка. Предвижда се подравняване и уплътняване на основата с необходимите материали, полагане на нова изкуствена трева и пълнеж. Игралното поле ще бъде оразмерено и наново разчертано, ще бъдат доставени и две нови 7-метрови футболни врати. Стойността на договора е 237 313, 24 лв. със срок за изпълнение от 32 календарни дни. Средствата се отпускат безвъзмездно от Министерството на младежта и спорта по Наредба № 4 за изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост. Община Габрово кандидатства с проект в края на 2019 г., който беше одобрен от спортното министерство. Теренът (4 515 м2) в сегашния си вид бе реконструиран през 2011 г. Тогава бившето сгуриено игрище се превърна в терен с изкуствена трева. Поставено беше външно осветление, както и монтаж на зрителски трибуни. В изминалите 9 години игрището се ползва активно за тренировки на футболните клубове, официални срещи на подрастващите, турнири и различни други спортни прояви на местно и национално ниво. Ползват го и любители на футболната игра.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен