Въвежда се временна организация на движението в Горна Оряховица

Мисия

28-08-2019, 09:57

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Тя влиза в сила от днес по ул."Хан Крум" и ул. "Мано Тодоров"

Със заповед на кмета на Общината инж. Добромир Добрев в Горна Оряховица се въвежда временна организация на движението на моторни превозни средства. Промяната се налага заради реконструкция и доизграждане на канализация по улиците - „Хан Крум” и „Мано Тодоров" в град Горна Оряховица. Временната организация влиза в сила от 28.08.2019г

Oграничението е във връзка с обект: „Канализационна мрежа на гр. Горна Оряховица - гл. колектор II ул. „Христо Смирненски“ до включване в главен колектор III и главен колектор III от о.т. 568 до включване в главен колектор I”. Строително-монтажните работи ще се извършват през светлата част на денонощието. Проектът за временна организация на движението е разработен при спазване условията на Наредба №3/2010 год. и отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата за безопасно и безпрепятствено преминаване през работния участък.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"