Покана за събитие

Новините

14-05-2019, 13:58

Автор:

Velikotarnovoutre

Всичко от Автора

Публичното събитие ще се проведе в гр. Велико Търново, бул. „България“ №24 и е отворено за всички заинтересовани.

На 16.05.2019 г. от 13:00 часа сдружение „Информация, знание, възможности“ организира публично събитие за представяне на проект „Създаване на споделен център за изпитвания и симулации за интелигентно градско управление като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на клъстер INKO и неговите членове“, договор № BG16RFOP002-2.009-0035-C02, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Публичното събитие ще се проведе в гр. Велико Търново, бул. „България“ №24 и е отворено за всички заинтересовани.

 

Договор No BG16RFOP002-2.009-0035-C02 на Сдружение „Информация, знание, възможности“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"