Община Трявна спечели три проекта към ПУДООС

Велико Търново Лайф

29-04-2019, 15:00

Снимка:

уикипедия

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Те са озаглавени „Зелената идея на Трявна – залог за Екологично бъдеще на града”

За поредна година община Трявна успешно кандидатства към ПУДООС като от четири подадени проектни предложения са одобрени три. Ето и кратко резюме за всеки от тях:

1. Зелената идея на Трявна – залог за Екологично бъдеще на града /кв. „Кисийска мера“/ от община Трявна – В резултат на реализираните дейности, заложени в проектното предложение, ще бъде създадено място за отдих и ще бъдат поставени различни видове детски съоръжения. Достъпът до имота ще се осигури посредством алея, а за сигурността на децата ще бъде поставена предпазна ограда.

 

2. Зелената идея на Трявна – залог за Екологично бъдеще на града /комплекс Бръшлян/ от община Трявна – В резултат на реализираните дейности, заложени в проектното предложение, ще бъде създадено място за отдих и ще бъдат поставени различни видове детски съоръжения. Ще бъдат засадени дървета, храсти и цветя. Достъпът до площадката ще се осигури посредством алея, а за сигурността на децата ще бъде поставена предпазна ограда около детската площадка. Също така ще бъде изградена подпорна стена, която да задържи брега и да оформи терена.

 

3. Зелената идея на Трявна – залог за Екологично бъдеще на града /Чучура/ от община Трявна – Подобряване на жизнената среда в съществуваща зона за отдих и превръщането й в привлекателно място за пълноценно оползотворяване на свободното време на жителите и гостите на града, чрез прилагане на устойчив екологичен модел за взаимодействие между гражданското общество и местната власт.

 Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов