Образованието на бъдещето дискутираха във ВТУ

Животът

28-11-2017, 11:48

Снимка:

ВТУ

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Международният форум привлече преподаватели от Кипър, Украйна и Русия

В Историческия факултет на Търновската Алма матер се проведе международния симпозиум „Образование ‘21“. Събитието се организира от катедра „Нова и най-нова история на България“, катедра „География“ и Ателие „История и памет“ в партньорство с фондация „Проф. Румяна Кушева“ – София. Форумът имаше за цел да разшири сферите и географското пространство на диалога, чието начало бе поставено с международната конференция за историческото образование пред 21 век, проведена през ноември 2016 г.

В рамките на два дни участниците в международната среща обсъждаха актуални въпроси, свързани с новите предизвикателства, пред които понастоящем са изправени университетските преподаватели и учителите по обществени науки в средното училище. Предложените доклади тематизираха новостите в историческата и географската науки, провокираха дискусии върху измеренията на образователните политики, представиха създадени добри практики в средното и висшето образование в следните тематични полета: 2030: Съвременното образование – между реформата и практиката; Мисия „Учител“: между университетската аудитория и класната стая; Рецепти за Промяна: как преподаваме компетенциите на 21 век в класната стая; Гражданското образование – иновации и интерактивност на преподаване; Open space: приложение на ИКТ в съвременното училище; РеСтарт: Музеи и Училище.

Със свои доклади в научния форум се включиха университетски преподаватели от Великотърновския и Софийския университет, учители от различни населени места в България, докторанти към двете катедри на Историческия факултет, представители на българските училища в Лимасол (Кипър) и Рени (Украйна), учители от Скопие (Македония), а задочно – 5  преподаватели от Москва, Хабаровск, Новосибирск и Озерск (Челябинска област), Русия. Събитието привлече интереса на студенти и граждани от Велико Търново. Специални гости на форума бяха Мариана Асенова и Ралица Кирилова от Фондация „Софийска платформа“, които модерираха дискусия на тема: „Какво означава за мен демокрацията?“

Представените по време на симпозиума научни доклади и съобщения ще бъдат публикувани в сборник, който се издава с финансовата подкрепа на фондация „Проф. Румяна Кушева“ – София.

 Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов