25 162 159 лв. е рамката на Бюджет 2017 на Община Горна Оряховица

Животът

30-12-2016, 18:59

Снимка:

Община Г. Оряховица

Автор:

Velikotarnovoutre

Всичко от Автора

25 162 159 лв. е рамката на Бюджет 2017 на Община Горна Оряховица. Проектът на основния финансов документ бе представен снощи на вниманието на обществеността. През новата година ще има и допълнителни трансфери. 2016 г. Общината стартира с 24 914 093 лв. и към 23 декември са получени над 3 123 000 лв. увеличение на първоначалния бюджет.

„Чрез бюджета за 2017 г. се предвижда стабилност и инвестиции. Основни приоритети в управлението на Общината през новата година ще бъдат запазването на финансовата стабилност и предоставяне на по-качествени услуги; изпълнение на етапната цел по ОП „Региони в растеж”, както и изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни сгради. Ще продължи също подобряването на условията в детските градини, училищата и читалищата и подкрепата на хора в неравностойно положение. Приоритет ще бъдат също и увеличаване на предлаганите услуги в системата на образованието и здравеопазването. През 2017 г. ще стартира и рекултивацията на старото сметище, каза пред присъстващите на общественото обсъждане кметът инж. Добромир Добрев.

Общо приходите с държавен характер за 2017 г. са в размер на 14 449 190 лв. Спрямо 2016 г. Общината получава 1 435 027 лв. повече за държавно делегирани дейности: образование, здравеопазване, социални услуги, читалища, както и за дейности свързани с бедствия и аварии. За първи път в Общината ще има здравен медиатор. Неговата цел ще бъде подпомагане и улесняване на достъпа до здравни и социални услуги за всички, които са в неравностойно положение. Обезпечена е и работата в социалната сфера. Предвижда се след приключване на проект „Независим живот”, насочен към хора в неравностойно положение, услугата да продължи, като финансирането й ще бъде от общински приходи и ще е част от Домашен социален патронаж. Проектът на ОП „Храни” ще продължи да осигурява топла храна на 45 самотно живеещи и на семейства с минимални пенсии.

Предизвикателство пред Общината ще бъде до края на 2017 г. да успее да привлече още членове на доброволното формирование „Раховец”. В момента те са 20 души, а стандарта за численост, базиран на населението е до 30 души. Държавата осигурява екипировка, ежегодно обучение, застраховка. В сферата на образованието за 2017 г. е предвидено завишение на единните разходни стандарти. Законът за предучилищното и училищното образование и наредбите на Общината регламентират нов тип услуги в детските градини – почасова и самостоятелна форма на грижа. В системата на здравеопазването ще има увеличение на стандартите на детските ясли и детските кухни. Ще се направят и ремонти в детски ясли и детските кухни.

За 2017 г. общината получава 195 400 лв. повече от държавния бюджет за местни дейности. Общо приходите ще са в размер на 10 712 969 лв. Планираните приходи от имуществени и други данъци, от неданъчни постъпления и субсидии ще са общо 10 775 669 лв.

През новата година общината ще плати 300 000 лв. отчисления от такса битови отпадъци.

2017 г. е изключително важна за Общината от гледна точка на изпълнението на стартиралите няколко проекта. Най-големият е за обновяване на градската среда в Горна Оряховица, който е на стойност 5 988 104 лв. Целта му е да се подобри и облагороди физическата среда на пл. „Георги Измирлиев” и парк „Детски кът”, да се адаптира градската среда за придвижване на хора с увреждания и да се улесни достъпа им до площада, парка, административните сгради, финансовите институции и търговските обекти. Цел на проекта е също да се улесни движението на автомобили и пешеходци в централната градска част. Друг важен за Общината проект е за подобряване на образователната среда, който е на стойност 2 925 837 лв. По проекта се модернизират ДГ „Бодра смяна”, „ДГ „Елена Грънчарова” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. Очаква се финансиране от Националния доверителен екофонд за ДГ „Първи юни”. „Подобряване на условията за икономическо развитие на община горна Оряховица” е друг важен проект, който е на стойност 1 617 530 лв. Той предвижда реконструкция на ул. „Иван Момчилов” до кръстовището с ул. „Цар Освободител”. Така ще се подобри достъпа на фирмите, работещи в тази зона, ще се реши и проблемът им с канализацията. Общината получи финансиране за реконструкция и доизграждане на канализация от ПУДООС на стойност 1 229 379 лв. и общата инвестиция става 2 846 909 лв.

Сред важните проекти е и изграждането на приют за бездомни с капацитет 15 души.

През 2017 г. продължава изпълнението на договорите по Националната програма за енергийна ефективност на 14 многофамилни жилищни сгради в Горна Оряховица. Първият блок, който ще се санира е на живеещите на ул. „Юрий Гагарин” №45-47 и е за 2 514 000 лв.

През 2017 г. ще се увеличат средствата за спорт. 400 000 лв. са предвидени в подкрепа на спортните клубове и спортните паралелки. През следващата година ще се запазят плащанията като еднократна помощ за новородено, подпомагане на даровити деца, както и на двойки с репродуктивни проблеми. Ще продължи и проучването на крепостта „Ряховец”. Ще бъдат заделени средства за МБАЛ „Св. Иван рилски” за закупуване на скенер и апарат за лекарства от първа необходимост. Ще се кандидатства по програма „Красива България” за НЧ „Напредък – 1869”, като Общината ще финансира част от проекта за ремонт на залата за репетиции. Ще продължи ремонтът на улици, а капиталовата програма ще стартира с 14 обекта.

Окончателния проектобюджет на Общината ще бъде внесен за разглеждане на сесия на Общинския съвет, след приключване на финансовата година и обнародване на постановлението за изпълнение на Закона за държавния бюджет за 2017 г.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)