ОИЦ – Велико Търново проведе цикъл от информационни срещи в областта

Велико Търново Лайф

11-09-2015, 14:39

Снимка:

ОИЦ

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Представена бе и процедурата „Ново работно място“

От 1 до 8 септември 2015 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново организира в общините от Великотърновски регион поредица от информационни срещи на тема: „Нови възможности – 2015 г.“. В събитията участваха представители на учебни заведения, общинските администрации, неправителствени организации, читалища, настоящи и бъдещи бенефициенти и заинтересовани граждани.

По време на срещите бяха представени проекта на насоки за процедурите „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР). Представителите на общините бяха запознати с актуалната схема „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ по ОП „Околна среда“ ОПОС. Представена бе и процедура „Ново работно място“ по  ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), по която са определени два нови срока за прием на проектни предложения - 19.11.2015 г. и 05.02.2016 г.

Екипът на Областен информационен център - Велико Търново отговори на редица въпроси, поставени по време на срещите. На участниците в събитията бяха раздадени рекламно-информационни материали и брошура с актуалните процедури по оперативните програми.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)